Het is wel een feit dat er bij Deshima Bonsai Studio elke week veranderingen zijn. 1 Niet alleen de groei... 2 ...en bloei van de bonsai is in dit jaargetijde... 3 ...nauwelijks fysiek en visueel bij te houden, 4 ...maar ook het interieur van de studio is aangepast. Hierover schrijven wij in onze "nieuwsmail". Ontvangt u die nog niet? Geef het door via de mail. Tot zaterdag 3 mei a.s.!