Om een ieder op de hoogte te houden van de vorderingen bij Deshima Bonsai Studio (waar…

Voortgang nieuwe locatie IX 3

…Bonsai Café NL elke 1e zaterdag van de maand te gast is), hebben we een aantal foto’s …

Voortgang nieuwe locatie IX 9

…geplaatst van de kleine vorderingen die met hulp van velen…

Voortgang nieuwe locatie IX 12

…weer tot stand zijn gekomen. Als je hier klikt zie je de rest van de foto’s die genomen zijn.

Voortgang nieuwe locatie IX 16

Het zijn foto’s van de veranderingen zowel binnen als…

Voortgang nieuwe locatie IX 26

…buiten. In de tuin van Deshima gaan ook de bomen steeds een beter plekje krijgen, zodat…

Voortgang nieuwe locatie IX 32

…als wij zaterdag 3 mei a.s. weer onze Bonsai Café NL-middag hebben, we de pracht van de bomen…

Voortgang nieuwe locatie IX 35

…helemaal tot ons kunnen laten komen. Er is zelfs een buitentokonoma gemaakt.

Voortgang nieuwe locatie IX 40

Zo kan nog beter tot zijn recht komen.

Voortgang nieuwe locatie IX 45

Van de week is de filmcrew van Bonsai Empire aan de slag gegaan. Vol verwachting zijn we de film natuurlijk wachtende. Zodra er iets bekend is, zullen wij het niet nalaten jullie hierover te berichten.

Graag ook aandacht voor een geweldig evenement van Bonsaivereniging Koya. We hebben de tentoonstelling opgenomen in de agenda.

De vorige middag van Bonsai Café NL stond eigenlijk in het teken van een preview van de studio. We zijn ook echt heel blij dat alles back to normal is en dat we 3 mei a.s. weer een ouderwetse werkmiddag hebben. Het is nu de tijd van hard werken aan de bomen. Dus plan vast in 3 mei boom of bomen (er is ruimte genoeg) onder de arm en lekker werken. Voor jullie natje en droogje wordt gezorgd.