Omdat we de laatste tijd veel nieuwe gasten ontvangen en van hen het verzoek krijgen voor wat algemene info, stippen wij aan waar ons Bonsai Café nu feitelijk voor staat.

Het Bonsai Café NL is een ontmoetingsplek, voor én door Bonsai-liefhebbers van elk niveau. Wij nodigen geïnteresseerden uit langs te komen en kennis te maken met de ongedwongen sfeer waarin iedereen aan zijn of haar Bonsai kan werken, de Bonsai van anderen kan bekijken, inspiratie op kan doen en om van elkaar te leren, en/of de ander te helpen, of de schitterende “Bonsai Studio Deshima” van Teunis Jan te bekijken.

Wij kennen geen lidmaatschap of contributie; het is dus geen vereniging. Wij “leven” dankzij de bijdragen in de fooienpot en de support van derden.

“Bonsai Café NL” vindt altijd plaats op de 1e zaterdag van de maand en start vanaf 13.00 uur. In geval er een wijziging in de agenda moet plaatsvinden, communiceren wij dat via de multimedia. “Bonsai Cafe NL” is altijd te gast bij “Deshima Bonsai Studio” van Teunis Jan Klein, Ir. Lelystraat 44, 2912 CH Nieuwerkerk aan de IJssel.

Hoogtepunten zijn o.a. in januari de “Winterbomenpresentatie / Nieuwjaarsreceptie” van Bonsai Café NL en Deshima Bonsai Studio, waar iedereen een boom (klaar of nog in ontwikkeling) mag presenteren. Ook weer laagdrempelig, alles mag en vooral naar eigen inzicht en met eigen creativiteit. We benadrukken altijd dat het hier gaat om een presentatie en niet om een tentoonstelling! Kortom om het plezier van de hobby Bonsai te laten zien en om de start van een nieuw “Bonsai-jaar” te vieren. In de loop van de tijd wordt het niveau van de presentaties op de Winterbomenpresentatie verfijnder, mooier en uitdagender.

Diverse demonstratoren hebben op de Nieuwjaarsreceptie hun kunnen laten zien, zoals Teunis Jan Klein, Hans van Meer, Pieter van Uden en Ron de Roo. Voor 2018 staat Dominique Bosch op het programma. April 2018 wordt het Bonsai Café NL 6 jaar!

Elk jaar weer tonen veel vrijwilligers dat we dit Bonsai Café NL graag willen. We proberen dan ook, al naar gelang de financiële middelen het toelaten, een aantrekkelijk jaarprogramma te maken. Een jaarprogramma waarin we voor elke maand wat willen bieden. Van een relaxte middag om aan je eigen boom te werken, hulp aan elkaar te geven, praktisch veel te leren of een boom over een boom op te zetten onder het genot van een kop koffie/thee of anders. Een paar keer per jaar proberen we een gastspreker uit te nodigen of een master die ons aan de hand neemt. Hetzij met een demo of met een interactieve lezing.

D.m.v. een mailinglist, multimedia en onze website www.bonsaicafe.nl communiceren wij en voor verdere info kan er altijd contact worden opgenomen via info@bonsaicafe.nl.