De koorts (of het virus) zoals je het wilt noemen, heeft in alle hevigheid zijn kop opgestoken. Virus? Koorts? Oh jee. In dit geval alleen maar een positieve vibratie. Voor een groot aantal vrijwilligers is het vóórbespreken achter de rug, is het draaiboek scherp gesteld en de actielijst bekend, dus…..

Mogen wij weer met trots het enige echte en unieke bonsaifeest in de regio aankondigen, namelijk de

Winterbomenpresentatie / Nieuwjaarsreceptie van
Bonsai Café NL / Deshima Bonsai Studio
Op zaterdag 5 januari 2019

Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de “Open Winterbomenpresentatie’. Met nadruk wijzen wij op “open” (dat betekent voor een ieder toegankelijk) en op het feit dat dit géén tentoonstelling is, maar zuiver een presentatie. Laat ons zien waar jullie trots op zijn. Laten we met elkaar genieten van onze hobby, van onze passie. Hoe de boom in ruste dit jaargetijde overwintert, hoe hij deze periode wordt ondersteund (of juist niet). Met of zonder draad, met of zonder hulpstukken. Presenteer de boom op de klassieke manier of juist een keer niet traditioneel. Van een aantal schitterende ideeën hebben we gehoord. Waarom niet eens eigentijds? Lekker out of the box! Hoe mooi of hoe leuk zullen juist die verschillen zijn.
Zou het niet het echt fantastisch zijn zo met elkaar een start van het nieuwe bonsaijaar te maken.

We hoeven het programma voor 5 januari 2019 niet langer geheim te houden, want het is rond en klinkt als een klok. Het is aan alle kanten verrassend!
Het is haast te mooi en te informatief om waar te zijn.
Wat zeker leuk is om te vermelden is dat we het deze keer voor elkaar krijgen de hele kas in te richten met schitterende bonsaipresentaties. We kunnen beschikken over meer ruimte. Per plek kunnen we max. 1,20 m aanbieden. Hoeft niet maar kan wel. Dus als je een schitterend idee hebt om te presenteren, we dagen je uit!

Binnen in de studio zal het accent nog meer liggen op het elkaar ontmoeten. Bonsai Café NL gaat er deze keer een echt café van maken met interessante interactieve voordrachten en demo. Een keer niet werken alleen genieten van een prachtige presentatie in de kas, genieten van elkaar ontmoeten, genieten van het glas heffen met elkaar op het nieuwe bonsaijaar en genieten van al het moois onze gastheer Teunis Jan Klein ons biedt bij Deshima Bonsai Studio.

Vergeet dus niet

  • Je aan te melden met een of meerdere bomen
  • De datum in de agenda te noteren
  • Ons programma bij anderen bekend te maken.
  • In de studio bij Teunis Jan komt de informatie ook uitgebreid op ons ‘nieuwe’ prikboord te hangen en worden de gevens ook op de website www.bonsaicafe.nl vermeld.

    Wat wij jullie vragen is vul het inschrijfformulier in. Download hier het inschrijfformulier. Hierop staat vermeld dat we niet alleen op de zaterdagmorgen de gelegenheid bieden jullie bomen aan te leveren, maar dit kan nu ook op de vrijdagvaond.

    Krijgen jullie er ook zo’n zin in????